FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ1.5x1
10B
.5x1
10B
.5x1
10B
SNJEŽANA HRNČIĆ.75x1
10B
.25x1
10B
.25x1
10B
SANJA RADONJIĆ.75x1
10B
.25x1
10B
.25x1
10B