Izlaganje zračenju u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: I
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti treba da steknu sposobnost primene principa zaštite od zračenja u medicinskom izlaganju ( dijagnostička i interventna radiologija, radioterapija i nuklearna medicina). Studenti trebaju da razumeju koncept koji se koristi u računanju pacijentne doze i da sprovode osiguranje kvaliteta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijović Slavoljub4x1S