Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Navede i ukratko opiše domen kojim se političke nauke bave - Imenuje i ilustruje osnovne termine iz oblasti političkih nauka - Imenuje i klasifikuje najznačajnije stvaraoce iz oblasti političkih nauka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni

Bodovi tokom semestra

Termin i raspored polaganja kolokvijuma

Gradivo za kolokvijum

Termin polaganja zavšnog ispita