FILOZOFIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Razlikuje smisao osnovnih filozofskih pojmova, kao najviših kategorija mišljenja; - Analizira odnos filozofije prema nauci, umjetnosti, politici, religiji i teologiji; - Razlikuje pojmove a priori - a posteriori, nužno – slučajno, analitičko – sistematičko, istinito – lažno, dužnost – sloboda, ampirizam – racionalizam; - Objasni osnovne fenomene ljudskog postojanja (ljubav, smrt, igra, rad); - Prepoznaje filozofske pretpostavke u društvenim i prirodnim naukama, filozofiji istorije i političkoj teoriji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ
JOVANA DAVIDOVIĆ