Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Analizira i objasni specifičnosti određenih izbornih i partijskih sistema - Adekvatnim primjerima ilustruje tipove političkog, partijskog i izbornog sistema - Govori o političkim sistemima najvećih država svijeta - Stvori sliku o aktuelnim problemima sa kojim se te države danas susreću

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija