SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Analizira i objasni specifičnosti određenih izbornih i partijskih sistema - Adekvatnim primjerima ilustruje tipove političkog, partijskog i izbornog sistema - Govori o političkim sistemima najvećih država svijeta - Stvori sliku o aktuelnim problemima sa kojim se te države danas susreću

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
7P
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
7P