Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni nastanak i razvoj evropske političke integracije - Analizira funkcionisanje najvažnijih institucija EU (Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament, Savjet EU) - Objasni proces međuinstitucionalne saradnje na nivou EU nakon usvajanja Lisabonskog ugovora - Analizira problem demokratskog deficita Evropske unije - Opiše ulogu i ukaže na najvažnije primjere djelovanja EU na međunarodnom planu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA STANKOV1x1
4S+14P
IVAN VUKOVIĆ2x1
4S+14P

Rezultati drugog roka

Drugi rok

Rezultati prvog roka

Prvi ispitni rok

Plan rada za 20/21

Rezultati popravnog avgustovskog roka

Nastavni plan

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Institucije EU - literatura i plan rada