Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni nastanak i razvoj evropske političke integracije - Analizira funkcionisanje najvažnijih institucija EU (Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament, Savjet EU) - Objasni proces međuinstitucionalne saradnje na nivou EU nakon usvajanja Lisabonskog ugovora - Analizira problem demokratskog deficita Evropske unije - Opiše ulogu i ukaže na najvažnije primjere djelovanja EU na međunarodnom planu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VUKOVIĆ
NEMANJA STANKOV

Ispitni termini

Termini ispita u avgustovskom roku

Rezultati prvog ispitnog roka

Termini ispita

Organizacija predmeta Institucije EU za studijsku 22/23

Rezultati prvog avgustovskog roka

Nastavni plan

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Institucije EU - literatura i plan rada