ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student može da diskutuje o stručnim temama fluentno, uz upotrebu odgovarajućih stručnih termina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ

ESP2 TEST Nova objava - 14.03.2022 19:27

Engleski jezik struke (ESP2) - II godina

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II, rezultati

ENGLESKI JEZIK STRUČNI II - rezultati ispita