Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Upotrebljava usvojenu osnovnu stručnu terminologiju iz predmetnih oblasti u kraćim iskazima, u odgovoru na pitanje o činjenici ili stavu - Razumije stručni pisani ili usmeni govor na nižem srednjem nivou - Analizira pisani ili izgovoreni tekst, prepoznaje ključne ideje i vezuje ih za određene pojmove (Демографические процессы, выборы, политическое устройство РФ и т.д.) - Na osnovu ponuđenih ključnih ideja, razvija temu uz upotrebu odgovarajuće terminologije (vođeno kraće usmeno izlaganje) - Prepoznaje razike između formalnog i neformalnog registra i počinje da usvaja vještine formalnog jezičkog izraza

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ruski jezik stručni I - termin ispita