Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: razumije smisao i svrhu uporednih istraživanja u politici, poznaje i služi se osnovnim konceptima komparativne politike, služi se trima osnovnim tipovima dizajna komparativnog istraživanja, razumije prednosti i nedostatke svakog dizajna, te načine na koje je moguće izbjeći neželjene efekte.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija