SAVREMENA POLITIČKA TEORIJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - razlikuje osnovne pravce u savremenoj političkoj teoriji, - kritički analizira najbitnije teorijske principe i pojmove, - primenjuje znanja koja su stekli u cilju objašnjenja konkretnih političkih fenomena i savremenih političkih problema u modernom demokratskom društvu, - samostalno i kritički istražuje probleme i literaturu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
3P
MARKO DOKIĆ2x1
3P

Odgovaranje i konsultacije

Mentorska nastava

Termini završnog ispita

Završni ispit

Mentorska nastava

Termini završnog ispita