ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Upotrebljava usvojenu osnovnu stručnu terminologiju iz predmetnih oblasti u kraćim iskazima, u odgovoru na pitanje o činjenici ili stavu - Razumije stručni pisani ili usmeni govor na nižem srednjem nivou - Analizira pisani ili izgovoreni tekst, prepoznaje ključne ideje i vezuje ih za određene pojmove (signposting) - Na osnovu ponuđenih ključnih ideja, razvija temu uz upotrebu odgovarajuće terminologije (vođeno kraće usmeno izlaganje) - Prepoznaje razike između formalnog i neformalnog registra i počinje da usvaja vještine formalnog jezičkog izraza

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ1x1
7P
1x1
7P