ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Razumije stručni pisani ili usmeni govor na višem srednjem nivou - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti - Izlaže na stručne teme tečno i bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila, koristeći pri tom odgovarajuću stručnu terminologiju - Obrazlaže stavove na teme iz predmetnih oblasti, potkrepljujući ih argumentima i primjerima - U usmenom i pisanom govoru vlada formalnim jezičkim izrazom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ1x1
5P
1x1
5P