Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Analizira pojam, karakteristike i elemente organizacije kao društvene pojave - Ilustruje i obrazloži uticaj upravnih organizacija na razvoj društva - Sagleda subjektivni element upravne organizacije i njegove karakteristike (službenike, službenička etika) - Analizira pojam, karakteristike i značaj upravljanja - Obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira istorijski razvoj uprave

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
1S+1P
MILAN MARKOVIĆ3x1
1S+1P

Nauka u upravljanju - Popravni završni ispit (dodatni rok)

Nauka o upravljanju - Završni ispit i Popravni završni ispit

NAUKA O UPRAVLJANJU - dogovorni čas

Nauka o upravljanju - Popravni završni ispit

Nauka o upravljanju - Popravni kol.

Nauka o upravljanju - Završni ispit

Ispitna pitanja - Nauka o upravljanju