ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepozna organizaciju kao sistem; - Upozna organizacione oblike privrednih društava; - Sazna suštinu organizacionog ponašanja i organizacione kulture; - Razlikuje upravljačke timove i liderstvo; - Analizira stilove i sisteme rukovođenja; - Primijenjuje osnovne postupke fiziologije, prihologije, sociologije i pedagogije rada; - Projektuje organizaciju rada (ergonomiju) na radnom mjestu; - Primjenjuje racionalizaciju rada i optimalno organizuje radno mjesto

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - nastava

Kolokvijum

Poziv za Zoom predavanje koje će se održati 02.12.

Poziv za Zoom predavanje koje će se održati 24.11.

Poziv za Zoom predavanje koje će se održati 18.11.

Pravila polaganja ispita