Engleski jezik (izborni)


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: I
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - interpretira informacije iz medicinskih časopisa i udžbenika - komunicira na engleskom jeziku u okruženju u kome je engleski službeni jezik - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - upotrebljava riječi i izraze koji pripadaju domenu medicinskog osoblja i okruženja - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa svim tjelesnim sistemima, tipičnim oboljenjima i simptomima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija