Engleski jezik (izborni)


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: I
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - interpretira informacije iz medicinskih časopisa i udžbenika - komunicira na međunarodnim skupovima na engleskom jeziku - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa osnovnim medicinskim pretragama, liječenjem i hirurškim intervencijama - upotrebljava riječi i izraze u domenu prevencije, epidemiologije i medicinske etike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija