Osnovi kliničke prakse II


Semestar: 4
ECTS: 1
Status: O
Fond: 0+2+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse II, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da primjenjuje principe asepse i antisepse u svakodnevnom radu kao i da kontroliše način sterilizacije instrumenata, zvaojnog materijala i veša. 2. Zna kako da stavi hirurški šav i da veže čvor, da previje ranu, kao i da prepozna komplikacije u zarastanju rane. 3. Zna načine rada sa pacijentima na hirurškim podjeljenjima i u intenzivnoj njezi. 4. Umije da da intravensku terapiju bolesniku. 5. Zna kako se plasira urinarni kateter i nazogastrična sonda, kao i kako se održava prohodnos disajnih puteva kod teških pacijenata. 6. Zna principe izvodjenja torakalne, abdominalne i lumbalne puncije. 7. Zna značaj održavanja lične higijene pacijenta. 8. Zna njegu bolesnika u krevetu. 9. Zna principe specijalne njege bolesnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija