Engleski jezik II


Semestar: 4
ECTS: 1.5
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - predvidi sadržaj predavanja i njegove organzacije na osnovu uvodnog izlaganja - prepoznaje jezičke znake koji strukturiraju predavanje - odabere odgovarajući oblik pravljenja bilježaka sa predavanja - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - prepozna ključne informacije sa ciljem sagledavanja značenja teksta - upotrebi informacije sa Interneta na pravilan način - sažme informacije na odgovarajući način i održi izlaganje na osnovu bilježaka - zapiše bilješke sa predavanja na efikasan način i parafrazira saopštene informacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija