Hirurgija


Semestar: 9
ECTS: 13
Status: O
Fond: 5+8+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lazović Ranko 1.43x1
18B+20S+18P


Radunović Miodrag 1.43x1
18B+20S+18P


Ašanin Bogdan0.58x1
18B+20S+18P


Pejakov Ljubica+0.58x1
18B+20S+18P


Bokan Mirković Vesna 0.42x1
18B+20S+18P
0.14x (3B+7S)
18B+20S+18P

Kezunović Ljiljana+0.22x1
18B+20S+18P
0.14x (3B+7S)
18B+20S+18P

Nikolić Aleksandar 0.21x1
18B+20S+18P


Laušević Dragan0.13x1
18B+20S+18P


Čampar Branko
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Dobričanin Vladimir+
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Filipović Aleksandar
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Kujović Aleksandar
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Milačić Bojan
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Terzić Zoran+
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Žujović Janko
0.71x (3B+7S)
18B+20S+18P

Bulatović Nikola+
0.6x (3B+7S)
18B+20S+18P

Čejović Vesna+
0.6x (3B+7S)
18B+20S+18P

Lakićević Novak
0.6x (3B+7S)
18B+20S+18P

Pešić Goran
0.4x (3B+7S)
18B+20S+18P

Radović Saša
0.4x (3B+7S)
18B+20S+18P

Vuković Marina
0.18x (3B+7S)
18B+20S+18P