Ginekologija i akušerstvo


Semestar: 10
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+4+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Ginekologija i akušerstvo, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje anatomiju i fiziologiju genitalnog sistema žene. 2. Poznaje poremećaje anatomije i fiziologije genitalnog sistema žene. 3. Poznaje fiziologiju trudnoće i porođaja kao i patološke procese trudnoće i porođaja. 4. Sposoban je da samostalno uzme medicinsku istoriju i uradi ginekološki i akušerski pregled. 5. Sposoban je da sprovede normalan porođaj. 6. Sposoban je da uoči i prepozna teška stanja koja ugrožavaju zdravlje žene iz ginekološkog ili akušerskog razloga. 7. Posjeduje posebne vještine u komunikaciji sa pacijentkinjama različitog uzrasta od ranog djetinjstva do kasnog senijuma kao i komunikaciju sa timom koji će pacijentkinju zbrinuti ili preuzeti. 8. Primjenjuje principe zaštite i promocije reproduktivnog zdavlja. Oblast Medicina rada 1. Zna da ocijeni radnu sposobnost žena oboljelih od ginekoloških oboljenja, kao i u trudnoći

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Crnogorac Snežana+1.5x1
16B+15S+7P


Raičević Saša1.5x1
16B+15S+7P


Globarević-Vukčević Gordana+
4x1S
2S+3P

Mitrović Milutin
4x (1B+1S)
6B+5S

Natalić Danko+
4x (1B+1S)
5B+4S+2P

Šahmanović Aida
4x (1B+1S)
5B+3S+3P