Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- poseduje znanje i razumevanje osnovnih empirijskih metoda u političkim naukama, razume njihove ciljeve i ishode; rаzume rаzloge zа izbor određenih metodа prilikom аnаlize pojаvа u političkim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za deskriptivnu obradu podataka u empirijskim istraživanjima u političkim i društevnim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za korelacionu obradu podataka u empirijskim istraživanjima u političkim i društevnim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za predviđanje pojava u političkim i društevnim naukama;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Metodologija političkih i društvenih nauka II - predavanje

Termini

Nova objava - 19.12.2018 08:47

Nova objava - 10.12.2018 13:42

Popravni ispit

Rezultati domaćeg rada

Metodologija II - rezultati ispita