EVROATLANTIZAM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Studenti su usvojili naprednu razinu znanja i razumijevanja o podsustavu međunarodnih odnosa, evroatlantizmu. - Studenti su sposobni prepoznati, definirati i analizirati glavne aktere evroatlantizma. Stečena znanja mogu primijenjivati u rješavanju problema vezanih uz rad evroatlantskih i europskih aktera i time učestvovati u rješavanju problema međunarodne politike. - Studenti su sposobni integrirati znanje i formulirati sudove vezane uz aktere, procese i institucije evroatlantizma. Na temelju istraživanja spomenutih aktera, procesa i institucija mogu zaključivati i rasuđivati o značajkama politike na globalnoj razini. - Studenti su sposobni samostalno zastupati stavove o međunarodnim političkim problemima strukturirano ih povezujući s argumentima i dokazima vezano uz evropske i evroatlantske odnose Time će steći sposobnost sustavne međunarodno-političke argumentacije i njezine prezentacije prilagođene publici i kontekstu. - Studenti su sposobni za dizajniranje i provođenje samostalnog istraživanja i pripremljeni su za nastavak obrazovanja u okviru cjeloživotnog učenja, formalno na poslijediplomskim studijima, ali i samostalno kroz različite oblike dodatnog usavršavanja. - Studenti su sposobni analiziranti na temeljnoj razini europske politike, probleme europskog integriranja i institucija te na osnovi svojeg profesionalnog znanja građanski i komunikacijski sudjelovati u izgradnji europskog političkog prostora - Studenti su sposobni analitičko i kritički promišljati suvremene euroatlantske odnose , te sasmostalno zastupati stavova i njihovu znanstvenu argumentaciju - Studenti su sposobni samostalno i skupno prezentirati i akademski pisati

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN JOVANOVIĆ2x1
18S
1x1
18S