POLITIKA PROŠIRENJA EU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz talase proširenja, analizu osnivačkih ugovora, ključne institucije, proces donošenja odluka i aktuelnu politiku proširenja izvedenu iz zajedničkih evropskih politika • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore i regiona • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti evropskih integracija, zna pristupiti bazama podataka EU institucija, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ2x1
9S
1x1
9S