Opšta medicina


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Osposobljen je da prikupi anamnestičke podatke i obavi pregled internističkih, infektivnih, pedijatrijskih, neuroloških, psihijatrijskih i dermatoveneroloških bolesnika, koristeći tehnike inspekcije, palpacije, perkusije i auskultacije. 2. Pregledom usne duplje prepoznaje i zna da protumači značaj lokalnih promjena koje se javljaju u sklopu internističkih, infektivnih, pedijatrijskih, neuropsihijatrijskih i dermatoveneroloških bolesti. 3. Poznaje principe i način obavljanja dijagnostičkih procedura i planira obavljanje dijagnostičkih procedura povezanih sa oralnim zdravljem. 4. Tumači rezultate uzetih anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i primjenjenih dijagnostičkih metoda. 5. Postavlja dijagnozu i formuliše plan terapijskog postupanja bazičnih kliničkih entiteta iz oblasti interne medicine, pedijatrije, neuropsihijatrije, dermatovenerologije i infektivnih bolesti,. 6. Poznaje princip pristupa pacijentu sa zaraznim bolestima (HIV, Hepatitis B) i primjenjuje principe racionalne priimjene antimikrobne terapije u dentalnoj medicini. 7. Osposobljen da prepozna hitna stanja iz oblasti interne medicine, pedijatrije, neuropsihijatrije, dermatovenerologije i infektivnih bolest i da obezbijedi osnovni plan zbrinjavanja hitnih pacijenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Andrić Bogdanka+0.8x1
11B+19S+12P


Vujošević Snežana+0.8x1
11B+19S+12P


Miljanović Olivera+0.5x1
11B+19S+12P


Ratković Marina+0.2x1
11B+19S+12P


Smolović Brigita+0.2x1
11B+19S+12P


Borovinić Bojović Jelena
1.4x1S
2S+6P

Međedović Rifat
1.4x1S
2S+6P

Miročević Maja
1.4x1
6B

Muzurović Emir
1.4x1S
8S

Sekulić Olivera+
1.4x1
5B

Vušanović Bulatović Ana
1.4x1S
7S

Šipčić Dušanka
0.8x (1B+2S)
11B+19S+12P

Dragaš Snežana+
0.4x (1B+2S)
11B+19S+12P

Dupanović Brankica+
0.4x (1B+2S)
11B+19S+12P