Paradontologija


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: O
Fond: 1+2+2
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Parodontologija I, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno uzme sve relevantne anamnestičke podatke od pacijenta, utvrdi nivo oralne higijene kao i stanje parodoncijuma (odgovarajućim indeksima), te definiše dijagnozu parodontalnog oboljenja. 3. Utvrdi prognozu bolesti za pojedine zube kao i za cjelokupnu denticiju i definiše plan terapije oboljelog parodoncijuma. 4. Poznaje i pravilno primjenjuje instrumente koji se koriste u okviru kauzalne terapije parodontopatije 5. Samostalno izvodi kauzalnu terapije parodontopatije. 6. Poznaje indikacije i kontraindikacije za primjenu metode obrade parodontalnih džepova, te samostalno primjenjuje terapiju parodontalnih džepova upotrebom ove metode.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čakić Saša1x1
5B+9S+4P


Čađenović Gordana+
2x1S
4P

Kovačević Ognjen
2x1S
5S

Radišić Vesna+
2x (1B+1S)
5B+4S+9P

Brnović Sunčica

1x (1B+3S)
5B+9S+4P
Milačić Jovana

1x (1B+3S)
5B+9S+4P