SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ
ČEDO VELJIĆ2x1
1B
2x1
1B