MEDIJSKA INDUSTRIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
JOVANA SVRKOTA