OSNOVI ISTRAŽIVANJA U POLITIČKIM NAUKAMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnovni cilj predmeta je da studenti usvoje osnovna znanja i vještine o tome na koji načim se mogu proučavati politički fenomeni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x2
100B+15P
OLIVERA KOMAR2x1
100B+15P

Upis ocjena

Rezultati popravnog završnog ispita

Termin popravnog zavrsnog ispita

Rezultati domaceg rada

Rezultati završnog ispita

Termin završnog ispita

Prezentacija sa devetog predavanja

Prezentacija sa osmog predavanja

Prezentacije sa predavanja

Vježbe - materijali

Politikologija kao naučna disciplina

Ostale vrste kvalitativnih istraživanja