Farmakognozija I


Semestar: 4
ECTS:
Status: O
Fond: 2+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna sekundarne i primarne metabolite biljaka; 2. Poznaje hemijski sastav, strukturne formule i biosintezu sekunadarnih metabolita(alkaloida, heterozida, saponozida, terpenoida, lipida-masnih materija, prirodnih voskova) i primarnih metabolita (ugljenih hidrata i polisaharida); 3. Prepozna najvažnije biljne sirovine, koje su biološki izvori za navedene hemijske structure; 4. Izvrši samostalno izbor najvažnije metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu biljnih sirovina; 5. Koristi stečena znanja da samostalno izvodi analize biljnih sirovina.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija