Farmaceutska hemija II


Semestar: 5
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni osnovne fizičko-hemijske osobine farmakološki aktivnih molekula i njihov uticaj na ponašanje lijeka u organizmu; 2. Primijeni znanja o funkcionalnim grupama na procjenu odnosa strukture i aktivnosti lijekova; 3. Utvrdi osnovne mehanizme dejstva ljekova u okviru proučavanih grupa; 4. Procijeni hemijske interakcije ljekova; 5. Utvrdi najznačajnije interakcije lijek-ciljno mesto; 6. Procijeni hemijske aspekte transformacije lijekova u in vitro i in vivo uslovima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivković Branka3x1
22B+18S+5P


Crnogorac Nevena

3x1
11B+9S+3P
Marković Dragana

3x1
11B+9S+2P
Vuksanović Gordana

3x2
22B+18S+5P