Analitička hemija u farmaceutskoj praksi


Semestar: 9
ECTS:
Status: I
Fond: 1+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Napravi adekvatan pristup u analizi realnih uzoraka; 2. Definiše problem i izabere odgovarajuću tehniku uzorkovanja, metodu pripreme uzorka i uzorak pripremi za kvantitativnu hemijsku analizu; 3. Izabere adekvatnu analitičku metodu za analizu neorganskih jona, obradi i protumači dobijene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna1x1
17B+17S
1x1
17B+17S