Medicinska biohemija


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije ulogu biohemijske laboratorije u dijagnostici, praćenju i liječenju bolesti; 2. Poznaje vrste biološkog materijala koji se koristi u biohemijskim laboratorijama (kod zdravih osoba i u raznim patološkim i fiziološkim stanjima), načinom uzimanja, obrade i čuvanja; 3.Stečenim znanjima o teorijskim principima metoda, izabere adekvatnu metodu za dati parametar, kao i faktore koji utiču na njihov izbor; 4. Izvrši izbor odgovarajućeg analizatora da rukuje njime; 5. Razumije značaj određivanja biohemijskih parametara i tumači promjene u sadržaju biološkog materijala u raznim patološkim i fiziološkim stanjima; 6. Procjenjuje uticaj ljekova na određene biohemijske parametre, koristi stručnu literaturu, prepoznaje i riješava problem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana3x1
21B+15S+18P


Gligorović-Barhanović Najdana

3x1S
15S+9P
Maraš Milanka

3x (2B+1S)
21B+15S+18P
Roganović Milovan

3x2
21B+9P