Biofarmacija


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 1+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Definiše fiziološke, fizičko-hemijske i farmaceutsko-tehnološke faktore koji utiču na oslobađanje ljekovite supstance iz farmaceutskog oblika; 2. Primjeni stečena znanja u formulaciji teško rastvorljivih i slabo permeabilnih ljekovitih supstanci; 3.Definiše klasu ljekovite supstance prema biofarmaceutskom sistemu klasifikacije, procijeni i predloži odgovarajući farmaceutski oblik; 4. Izvrši biofarmaceutska ispitivanja farmaceutskog oblika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ibrić Svetlana1x1
21B+12S


Šarkinović Erin

2x1S
10B+6S
Vojinović Tanja

2x1
11B+6S