Farmakokinetika


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje farmakokinetičke procese i faktore koji na njih utiču; 2. Poznaje različite pristupe farmakokinetičkoj analizi podataka; 3. Procijeni i izračuna farmakokinetičke parametre (pojedinačne i ponovljene doze); 4. Poznaje faktore koji utiču na varijabilnost terapijskog odgovora; 5. Razumije načine ispitivanja biološke raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti ljekovitih preparata; 6. Koristi stečena znanja za terapijskim monitoringom lijeka, kada postoji potreba; 7. Tumači izmjerene koncentracije ljekova; 8. Poznaje i primjenjuje principe kliničke farmakokinetike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mugoša Snežana3x1
20B+11S


Šarkinović Erin
2x1
10B+6S

Vojinović Tanja
2x1S
10B+5S