Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma


Semestar: 8
ECTS:
Status: I
Fond: 1+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija