UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
12B
BORIS VUKIĆEVIĆ2x1
12B