EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
5B
OLIVERA KOMAR2x1
5B