UVOD U KOMUNIKOLOGIJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARUŠA PUŠNIK
JOVANA SVRKOTA1x1
1S+1P