MEDIJSKA KONVERGENCIJA I PUBLIKA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
1P