ISTORIJA CIVILIZACIJE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
35B+5S+1P
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
35B+5S+1P