OSNOVI DIPLOMATIJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
4B+1S
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
4B+1S