SOCIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ2x1
32B
VLADIMIR BAKRAČ2x1
32B