RUSKI JEZIK - STRUČNI I


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ2x1
12B+1P