RUSKI JEZIK - STRUČNI II


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ2x1
11B+1P