JAVNE POLITIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ
MARKO SAVIĆ