Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ
IVAN JEKNIĆ

Politička antropologija – drugi seminarski rad i prikaz

Link za predavanje 17.03.

Politička antropologija - časovi vježbi (online)

Politička antropologija - časovi vježbi (online)

Predavanje

Usmeni ispit

Politička antropologija - spisak tema (vježbe)

Politička antropologija - konačne ocjene i bodovi

Politička antropologija - pregled bodova (sem. radovi i eseji)

Politička antropologija - nastavni materijali (3)

Politička antropologija - literatura za Završni ispit

Politička antropologija - nastavni materijali (2)