Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PERIŠIĆ1x1
23B+2S+31P
RADOJE KORAĆ2x1
23B+2S+31P

Porodično pravo / Rezultati popravni završni

Porodično pravo / bodovi ostareni na seminarskom radu

Porodično pravo / Rezultati popravnog kolokvijuma

Porodično pravo / Rezulati kolokvijuma

Porodično pravo / Odlaganje predavanja

Porodično pravo / Rezultati septembar popravni