Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ2x1
12B+2S+1P

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)

Nastava (Zoom)