Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ2x1
23B+8S+21P
VESNA SIMOVIĆ ZVICER2x1
23B+8S+21P